• +34 628 149 640
  • Meer dan 10 jaar ervaring
  • 500+ reizen per jaar
  • Spanje en Portugal specialist
Menu
0

Algemene voorwaarden

Onze boekingsprocedure

Als je de Spa & Wellness break van jouw keuze hebt gevonden, dan kun je doorklikken op de ¨Aanvragen¨ knop. Je krijgt dan het Aanvraagformulier te zien. Vul deze vervolgens zo compleet mogelijk in door jouw persoonlijke gegevens in te vullen, de namen van eventuele medereizigers, de datum van aankomst en het gewenste aantal kamers plus eventueel het type kamer. Wij vragen je in het Aanvraagformulier ook om te bevestigen dat je onze boekingsvoorwaarden hebt gelezen. In geval van toepassing kun je in het opmerkingen veld aangeven op welke dagen je de behandelingen wilt hebben en de keuze van jouw behandelingen.

Als je jouw verblijf wilt verlengen met overnachtingen of als je een andere opmerking hebt die voor ons van belang is dan kunt je dat ook in het opmerkingenveld aangeven. Alle behandelingen die inclusief het arrangement zijn dienen van te voren worden gereseveerd, wij dragen daar zorg voor. Uiteraard kun je additionele behandelingen boeken, deze zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Je kunt deze extra behandelingen door ons van te voren laten reserveren of door jezelf ter plekke bij aankomst in het hotel. SIS is niet verantwoordelijk voor de directe reserveringen door jou zelf gemaakt.

Nadat je het Aanvraagformulier verstuurd hebt, ontvang je van ons een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per email. Binnen maximaal 48 uur zullen wij jouw aanvraag beantwoorden. 

Voor op maat gemaakte arrangementen vragen wij je om het ¨Op Maat Gemaakt¨ formulier zo compleet mogelijk in te vullen en naar ons te versturen. Binnen 48 uur zullen wij contact met jou opnemen om een voorstel voor te leggen of om de verschillende opties persoonlijk met jou te bespreken.

Jouw boeking

Zodra de reservering rond is en je onze boekingsbevestiging hebt ontvangen bestaat er een overeenkomst tussen jou en SIS - Spa In Spain. Er bestaat nog géén overeenkomst tussen jou en SIS - Spa In Spain voordat wij de boekingsbevestiging naar je verstuurd hebben. Nadat je de boekingsbevestiging ontvangen hebt, kun je niet meer kosteloos annuleren.

Jouw betaling

De factuur zal samen met de boekingsbevestiging per email naar jou verstuurd worden. Zodra je de factuur ontvangen hebt vragen wij jou per omgaande een aanbetaling te doen van 30% van de totale kosten per persoon. Het resterende bedrag dient ten minste 4 weken voor jouw aankomstdatum in ons bezit te zijn. Indien het resterende bedrag niet op tijd door ons ontvangen is, behoudt SIS - Spa In Spain het recht voor om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval zijn de bepalingen die betrekking hebben op de annulering door de reiziger (zoals vermeld onder ¨Annulering¨) van toepassing en worden als zodanig verrekend. Maak jouw betalingen alstublieft ten aller tijden onder vermelding van het reserveringsnummer.

In het geval dat je een boeking hebt gemaakt waarbij de reisdatum binnen de termijn van 4 weken valt, verzoeken wij jou vriendelijk er zorg voor te dragen dat het totale bedrag per omgaande wordt betaald, zodra je de beoekingsbevestiging hebt ontvangen.

Annulering

In geval jij of 1 van jouw medereizigers de reis moet annuleren, hebben wij altijd een schriftelijke bevestiging of een bevestiging per email nodig, welke is geschreven door de hoofdboeker.

De datum van de verzending van de brief, de poststempel op het schrijven of de datum van de ontvangen email geldt als wijzigingsdatum. Je wordt geacht de overeenkomst met ingang van de annuleringsdatum te hebben opgezegd. Wij houden daarbij onderstaande annuleringsvoorwaarden in acht:

Tot 4 weken voor de aankomstdatum: Aanbetaling
Tot 3 weken voor de aankomstdatum: 40% van het totaal bedrag
Tot 2 weken voor de aankomstdatum: 50% van het totaal bedrag
Tot 1 week voor de aankomstdatum : 75% of van het totaal bedrag
Tot 48 uur voor de aankomstdatum : 100% van het totaal bedrag

Zodra jouw reis begonnen is zal er geen restitutie, gedeeltelijke restitutie of restitutie van niet gebruikte services plaats vinden in geval van annulering aan jouw zijde. Indien de reden van annulering valt binnen de voorwaarden van jouw verzekeringspolis, kun je wellicht de kosten claimen bij jouw verzekeringsagent.

Indien SIS - Spa In Spain de overeenkomst moet verbreken voor de eigenlijke aanvang van de reis, wegens een niet aan jou toe te rekenen omstandigheid, heb jij de keuze tussen de aanvaarding van een nieuwe aanbieding of de directe terugbetaling van de door jou betaalde bedragen voor de verbroken overeenkomst. Je kunt in dit geval geen aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de overeenkomst.

Wijzigingen aan jouw zijde

Indien je een (onder)deel van jouw reis wilt wijzigen, je wilt de datum van de reis wijzigen, of je wilt de naam van een medereiziger wijzigen, nadat je de bevestiging hebt ontvangen, dan dient de hoofdboeker een schriftelijke aanvraag van de wijziging te doen. SIS - Spa In Spain zal er alles aan doen om de wijzigingen door te voeren. Wij vragen een bedrag van €25,00 per wijziging. Alle wijzigingen zijn op aanvraag en indien er additionele kosten aan verbonden zijn, dan zijn deze voor de boeker. Wijzigingen in vliegtickets geboekt door jou zelf zijn voor jouw eigen verantwoordelijkheid en dienen uitgevoerd te worden door de partij die de tickets verstrekt heeft.

Wijzigingen aan de zijde SIS - Spa In Spain

Indien SIS - Spa in Spain onverhoopt een wijziging moet aanbrengen aan jouw reisovereenkomst, dan behoudt SIS - Spa In Spain het recht voor om dat te doen. Het zal normaal gesproken om kleine veranderingen gaan. Het kan echter gebeuren dat een Hotel of Spa door bepaalde redenen niet langer beschikbaar is. In voorkomend geval, zal SIS - Spa In Spain jou zo snel mogelijk en ten alle tijden informeren, indien daar voldoende tijd is voor jouw vertrek. Indien jouw accommodatie gewijzigd dient te worden, zal SIS - Spa In Spain er voor zorgdragen dat een accommodatie van dezelfde kwaliteit geboekt wordt.

Indien de wijziging significant is en niet toe te wijden is aan overmacht* , zal SIS - Spa In Spain jou de keuze bieden tussen de aanvaarding van de wijzigingen gemaakt aan jouw arrangement, de aanvaarding van een nieuwe aanbieding of de directe terugbetaling van de door jou betaalde bedragen voor het verbroken reiscontract. In geval je kiest voor een ander arrangement die valt in een hogere prijsklasse, wordt je verzocht het verschil bij te betalen, maar in geval je kiest voor een goedkoper arrangement dan zal SIS - Spa In Spain uiteraard het verschil per omgaande aan jou terug storten.

Verzekeringen

Goed verzekerd zijn is één van de belangrijkste zaken die je dient te regelen voordat je aan de reis begint. Je moet in het bezit zijn van een reisverzekering en SIS - Spa In Spain voorzien van de polis details voordat je afreist. Wij vragen dit van jou zodat wij jou in geval van nood zo goed mogelijk kunnen bij staan.

Alleen reizen

Personen die alleen reizen, dienen een single kamer te boeken of een twee persoonskamer voor single gebruik. Het kan zijn dat je een 1 persoons toeslag moet betalen. Als dat het geval is dan zal dit nadrukkelijk vernoemd worden in de omschrijving. Je kunt geen kamer delen met iemand die je niet kent.

Gezondheid

Wanneer je kiest voor een reis inclusief yoga of een andere vorm van activiteit, vraag dan na bij jouw arts of je voldoende fit bent om aan deze lessen te participeren. Wanneer je tijdens de activiteiten onwel wordt of jij je oncomfortabel voelt, dien je dit onmiddelijk te melden bij het personeel.

Klachten

Als je een probleem ondervindt of niet tevreden bent over een onderdeel van jouw reis, neem dan direct contact op met ons team. Wij zullen er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer jouw klacht of probleem niet ter plaatse opgelost kan worden, dien je ons, binnen 4 weken na thuiskomst, schriftelijk over het probleem te informeren. Wanneer je jouw klacht niet meldt binnen dit tijdsbestek, kun je geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.

Aansprakelijkheid

De klant kan SIS niet verantwoordelijk houden voor acties, procedures, verliezen, claims, kosten, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het verlenen van diensten door het Hotel / Spa.

Reisdocumenten

Je bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van een geldig reisdocument.

* Omstandigheden die vallen onder overmacht: Oorlog, dreiging van oorlog, rellen, civiele opstand, terroristische activiteiten, natuurrampen, nucleaire rampen, brand, extreme weersomstandigheden, technische of onderhoudsproblemen openbaar vervoer of andere omstandigheden die toegekend kunnen worden aan overmacht.

Elke maand een "better me" email met tips van je SISters ontvangen?

Ja graag!