• +34 628 149 640
  • Meer dan 10 jaar ervaring
  • 500+ reizen per jaar
  • Spanje en Portugal specialist
Menu
0

De informatie op deze website is bedoeld om je te informeren. Ondanks het feit dat SIS Spa In Spain zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SIS Spa In Spain niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door SIS Spa In Spain in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SIS Spa In Spain wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand.

SIS Spa In Spain behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van producten/ diensten.

Voorts geldt nog het volgende: indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten ten alle tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij SIS Spa In Spain hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en-of SIS Spa In Spain u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven. Deze website alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is het intellectuele eigendom van SIS Spa In Spain. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is schriftelijke toestemming van SIS Spa In Spain vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

 

Elke maand een "better me" email met tips van je SISters ontvangen?

Ja graag!