• +34 628 149 640
  • Meer dan 10 jaar ervaring
  • 500+ reizen per jaar
  • Spanje en Portugal specialist
Menu
0

SIS Spa in Spain neemt uiteraard jouw privacy superserieus en zal alle informatie die we over je hebben veilig verwerken en gebruiken. Omdat de meeste privacyverklaringen van bedrijven zijn opgesteld in onbegrijpelijke juristentaal, hebben we hier de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet in (min of meer) gewoon Nederlands (dat hebben we ten minste geprobeerd, maar dat was nog niet zo makkelijk ;-). Wel handig dat we zelf ook snappen wat we je beloven, toch? Mocht er alsnog iets onduidelijk zijn, stuur ons dan vooral een mail op sis@remove-this.spa-in-spain.com of bel naar +34 628 149 640.

Het doel van ons privacy beleid is je te informeren op welke manier we gebruikmaken van de gegevens die je met ons deelt om je een geweldige ervaring te kunnen bieden en onszelf te blijven verbeteren. En om ervoor te zorgen dat je begrijpt welke informatie we met jouw toestemming verzamelen, wat we er wel en niet mee doen, en wat je rechten zijn.

Dit beleid geldt voor alle gegevens die SIS Spa in Spain verzamelt via de website, de telefoon, de nieuwsbrief, bij prijsvragen en op andere manieren.

Deze privacyverklaring is best lang en om het makkelijker leesbaar te maken hebben we de informatie opgesplitst in verschillende onderdelen:

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

2. WELK SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

3. HOE VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

4. WAAROM VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

5. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

6. HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?

7. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

8. KEN JE RECHTEN

9. WOORDENLIJST


1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om je informatie te geven over hoe SIS Spa in Spain jouw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, inclusief alle gegevens die je via deze website of op een andere manier (bijvoorbeeld via de telefoon) aan ons verstrekt, waneer je een aanvraag of boeking voor een van onze reizen doet, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je deelneemt aan een wedstrijd, enz.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en de enige omstandigheden waarin we gegevens met betrekking tot kinderen verzamelen, is wanneer je een aanvraag of boeking voor een van onze reizen doet waar kinderen aan deelnemen.

Het is belangrijk dat je deze privacykennisgeving goed leest, samen met andere privacykennisgevingen die we kunnen verstrekken op specifieke gelegenheden (wanneer wij persoonlijke gegevens over je verzamelen of verwerken), zodat je begrijpt hoe en waarom wij je gegevens gebruiken.

Wie we zijn

Wij zijn SIS Spa in Spain C.B. en zijn (eind)verantwoordelijk (controller) voor jou persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring verwijzen we naar SIS Spa in Spain C.B. bij het noemen van "SIS", "wij", "ons" of "onze").

Contact

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of neem dan contact met ons op via:

SIS Spa in Spain C.B.
Plaza del Mercat 3, 1D
07340, Alaró, Mallorca, Spanje

Telefoonnummer: 0034 628 149 640
E-mail: sis@remove-this.spa-in-spain.com

Je kunt ook altijd een klacht over SIS indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar mocht je zorgen of twijfels hebben over hoe we met je gegevens omgaan, zouden we graag de kans krijgen deze persoonlijk te behandelen voordat je de Autoriteit Persoonsgegevens benadert. Dus neem in eerste instantie contact op met ons ;-)

Aanpassingen van ons privacybeleid en jouw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018

SIS kan dit privacybeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden je aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat je op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over je bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als een van de gegevens die je ons verstrekt (hebt) in de loop van je relatie met ons verandert.

Links naar websites van derden

Deze website kan links, plug-ins en applicaties bevatten naar websites van derden. Als je op die links klikt of verbinding maakt met één van deze websites, kunnen deze partijen gegevens over je verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden we je aan de privacyverklaring van elke website die je bezoekt te lezen.
 

2. WELK SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke informatie over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

(A) Identiteitsgegevens

Deze gegevens omvatten informatie over je identiteit zoals je naam, titels, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, ID-/paspoortgegevens, en andere identiteitsgegevens.

(B) Kontactgegevens

Deze gegevens omvatten informatie over hoe je gekontacteerd kan worden zoals je (post)adres, e-mailadres en telefoonnummers

(C) Financiele gegevens

Deze gegevens omvatten informatie over de wijze waarop je betaald voor je reis, zoals bankgegevens en credit card gegevens.

(D) Transactie gegevens

Deze gegevens omvatten informatie over je boeking. Als je een reis bij ons boekt, verwerken we je reserverings- en boekingsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over je hotel, vlucht, prijzen, betaling en de datum van je reservering of boeking.

(E) Technische gegevens

Deze gegevens omvatten informatie die we verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze website,  en andere digitale media:
- Wanneer je onze website bezoekt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we je IP-adres, de geolocatie op basis van je IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.) en het surfgedrag.
- We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer je een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt.

Lees voor meer informatie ook ons  Cookiebeleid.

(F) Profielgegevens

Deze gegevens omvatten informatie die we verzamelen wanneer je een aanvraag of boeking bij ons doet, zoals je interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op onze vragenlijsten/onderzoek.

(G) Gebruiksgegevens

Deze gegevens omvatten informatie die we verzamelen over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt

(H) Marketing en communicatie gegevens

Deze gegevens omvatten informatie over of je wel of niet marketing gerelateerde informatie van ons wilt ontvangen en over je voorkeur hoe we met je communiceren (telefoon, email).

Voor verschillende doeleinden verzamelen, gebruiken en delen we ook geaggregeerde gegevens* zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van je persoonlijke gegevens, maar worden bij wet niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze gegevens niet direct of indirect je identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld je gebruiksgegevens gebruiken om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met je persoonlijke gegevens zodat we je direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we deze geggregeerde gegevens wel als persoonlijke gegevens die we in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen gebruiken.

*Data aggregatie is een proces waarin informatie wordt verzameld en uitgedrukt in een beknopte vorm, voor doeleinden zoals statistisch analyseren.

Speciale categorieën van persoonlijke gegevens

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over je (zoals bijvoorbeeld details over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Gevoelige gegevens

Je kunt ervoor kiezen om bepaalde gevoelige informatie met ons te delen (bijvoorbeeld je medische geschiedenis of huidige gezondheidssituatie), bijvoorbeeld omdat je specifieke medische hulp hebt aangevraagd of om je (gezondheids)programma voor te bereiden. Door gevoelige persoonlijke informatie met ons te delen, ga je ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door jou aangevraagde diensten te verlenen. Als je je toestemming intrekt, is het mogelijk dat we de diensten die je bij ons hebt aangevraagd, geheel of gedeeltelijk niet kunnen verlenen.

Als je geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen omdat je een aanvraag of boeking bij ons doet, en je die gegevens op ons verzoek niet verstrekt, kunnen we mogelijk de diensten die je bij ons hebt aangevraagd of geboekt, geheel of gedeeltelijk niet verlenen.

In dit geval, afhankelijk van wanneer je nalaat de noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij je boeking mogelijk niet verwerken of moeten wij je boeking annuleren, in welk geval wij dit behandelen als een 'annulering door jou' in overeenstemming met met onze algemene voorwaarden. We zullen je op de hoogte brengen als we een boeking niet kunnen verwerken of als je om deze reden een boeking moet annuleren.


3. HOE VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over je te verzamelen, waaronder:

(A) Directe interacties

Je kunt ons je identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren op onze website in te vullen, per post, telefoon, e-mail of op een andere manier met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je:

•        een aanvraag doet of een reis boekt

•        je abonneert op onze nieuwsbrief of andere publicaties

•        je ons vraagt om je marketing materiaal toe te sturen

•        deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête

•        ons je feedback/commentaar/review stuurt

(B) Geautomatiseerde technologieën of interacties

Als je onze website bezoekt verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over je apparatuur, browse-acties en patronen.

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over je ontvangen als je andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie.

(C) Derden

Wij kunnen persoonlijke gegevens over je ontvangen van verschillende externe partijen, bijvoorbeeld van analytische aanbieders zoals Google binnen en buiten de EU

4. WAAROM VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

•        Bij de verwerking van je aanvraag of boeking bij SIS. SIS moet je persoonsgegevens verwerken om je de diensten te kunnen verlenen die je hebt geboekt bij SIS. SIS zal je persoonsgegevens gebruiken om je je reisbescheiden en overige relevante reisinformatie te sturen. SIS gebruikt je persoonsgegevens ook om klantenservice aan je te verlenen.

•        Waar dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten niet opwegen tegen die van ons.

•        Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen vertrouwen we niet op ´toestemming´ als rechtsgrondslag voor het verwerken van je persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van directe marketingcommunicatie via e-mail of sms. Je hebt het recht om de toestemming voor marketing/publiciteit op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij je persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder, in een tabelopmaak, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om je persoonlijke gegevens te gebruiken en op basis van welke rechtsgrondslagen we dit doen. We hebben ook vastgesteld waar onze rechtmatige belangen liggen.

Mocht je vragen hebben over onderstaande tabel of er dingen niet duidelijk zijn, neem dan contact met ons op.

Doel/Activiteit

Soort gegevens

Legale basis voor verwerking, inclusief de rechtmatige belangen van SIS

Om je als nieuwe klant te registreren

(a) Identiteitsgegevens
(b) Kontactgegevens

(a) Bij de verwerking van je aanvraag of boeking bij SIS
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (zodat we je aanvragen en boekingen kunnen verwerken)

Om verzoeken/aanvragen door te sturen naar ons team, zodat ze je kunnen antwoorden en om klantenservice aan je te verlenen.

(a) Identiteitsgegevens
(b) Kontactgegevens

a) Bij de verwerking van je aanvraag of boeking bij SIS
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (zodat we je kunnen helpen met je reisplannen)

Om je boeking te verwerken, te bevestigen, aan te passen of toe te sturen via SIS Spa in Spain

(a) Identiteitsgegevens
(b) Kontactgegevens
(c) Financiele gegevens

(d) Transactie gegevens
(e) Marketing en communicatie gegevens

(a) Bij de verwerking van je aanvraag of boeking bij SIS
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om aanbetalingen/betalingen te doen volgens het betalings- of annuleringsbeleid van de accommodatie, om onze gegevens up-to-date te houden, om contact met je op te kunnen nemen om reserveringen aan te passen en extra betalingen of terugbetalingen mogelijk te maken, mocht dit nodig zijn)

Om nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen te ontvangen

(a) Identiteitsgegevens
(b) Kontactgegevens

(a) Toestemming; SIS kan je nieuwsbrieven sturen wanneer (i) je een aanvraag/boeking hebt gedaan via een van de SIS-websites en je bij de boeking niet hebt aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, of (ii) als je je zelf hebt aangemeld voor de gepersonaliseerde SIS-nieuwsbrief. 

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

(a) Identiteitsgegevens
(b) Kontactgegevens
(c) Technische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het geval van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om relevante website-inhoud en advertenties aan je te leveren en de effectiviteit te meten/begrijpen van de advertenties die wij je aanbieden

(a) Identiteitsgegevens
(b) Kontactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing en communicatie gegevens
(f) Technische gegevens

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, deze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)

Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technische gegevens
(b) Gebruiksgegevens

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om klant types te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)


Gastbeoordelingen

Als je een reis hebt gemaakt die je via SIS hebt geboekt, kunnen we je vragen om een gastbeoordeling te schrijven. Wanneer je ons een gastbeoordeling stuurt, kunnen we andere reizigers informeren over de kwaliteit en de algehele beleving van de reis en/of andere diensten waarvan je gebruik hebt gemaakt. Als je bezwaar hebt tegen online publicatie van je beoordeling laat ons dit dan weten op het moment dat je ons de beoordeling toestuurt. We kunnen de beoordeling op jouw verzoek ook anoniem weergeven.

Marketing/promotie

We streven ernaar om je keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name met betrekking tot marketing en publiciteit/reclame.

Als je je persoonlijke gegevens wilt bekijken en/of wilt wijzigen of je wilt afmelden voor onze nieuwsbrief en ander promotie materiaal, neem dan contact met ons op.

Promotie aanbiedingen van ons

We kunnen je Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat je wilt of nodig hebt, of wat mogelijk interessant voor je zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor je kunnen zijn (we noemen dit marketing).

Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en ander promotie materiaal, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van je persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. 

Marketing van derden

We zullen je uitdrukkelijke toestemming voor opt-in vragen voordat we je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden zullen delen met derden.

Afmelden

Je kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het toesturen van marketingberichten (door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat we je sturen of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen).

Als je je afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt als gevolg van een aanvraag/aankoop van reisdiensten of andere vergelijkbare transacties.

Cookies

Zoals veel websites gebruiken we cookies (kleine tekstbestanden die op je computer zijn opgeslagen) voor bepaalde functies. Door deze site te gebruiken, stem je in met het plaatsen van cookies op je computer in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Cookies stellen ons in staat de inhoud van de site voor je te personaliseren en het websiteverkeer te volgen. Cookies worden ook ingesteld wanneer je een van de knoppen voor het delen van sociale media op onze site gebruikt (bijvoorbeeld om op Facebook te plaatsen); SIS heeft geen controle over het cookiebeleid van sociale mediasites van derden. Je kunt je computer zo instellen dat cookies worden geweigerd, of zelf aangeven welke cookies je computer wel en niet accepteert, door de relevante instructies te volgen die te vinden zijn op www.aboutcookies.org of via het helpmenu in je browser; in dat geval kunnen bepaalde functies op onze site mogelijk niet goed gebruikt worden.

Voor meer informatie over ons Cookiebeleid en over de cookies die we gebruiken, klik hier

Verandering van doel

We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als je uitleg wilt krijgen over hoe het nieuwe doel in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we je persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we je hiervan op de hoogte stellen.

Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

SIS zal je gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden.

Mogelijk moeten we je persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder worden genoemd voor de doeleinden zoals beschreven in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

Je persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden en onze recreatiepartners (hotel-, spa-, autoverhuur- en overige (vervoers)partners), wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Sommige van onze recreatiepartners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze recreatiepartners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van je persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid. SIS heeft echter afspraken gemaakt met deze derden en recreatiepartners om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt.

We mogen je persoonsgegevens doorgeven aan een derde als we je persoonsgegevens moeten verstrekken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?

SIS zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet/email wordt toegezonden.

In het geval van een vermoedelijke inbreuk op je persoonsgegevens zullen wij jou en elke toepasselijke regelgevende instantie onmiddellijk op de hoogte stellen, waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.


7. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS? 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

In aanvulling op het bovenstaande zijn we wettelijk verplicht om basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) gedurende ten minste zeven jaar te bewaren, waarna ze niet langer voor belastingdoeleinden als klanten gezien worden.

Informatie/gegevens verzameld door Google Analytics kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze informatie is verzameld.

In sommige omstandigheden kan je ons vragen om je gegevens te verwijderen: zie ´Ken je rechten´ hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen we voor onderzoeks- of statistische doeleinden je persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan jou kunnen worden gekoppeld). In dit geval kunnen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder je hiervan op de hoogte te stellen.


8. KEN JE RECHTEN 

In het geval we je persoonsgegevens verzamelen en verwerken, blijf je de eigenaar van je gegevens. Daarom heb je het recht op:

1. Toegang en informatie
Je kunt informatie opvragen over gegevens die we van je opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid je eventuele vragen te beantwoorden.

2. Rectificeren
Je kunt verzoeken om rectificatie of aanvulling van je persoonsgegevens als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van je hebben, onjuist of onvolledig zijn.

3. Wissen
Je kunt ons ook verzoeken om je persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

4. Bezwaar
Als we je persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van SIS, kan je hier bezwaar tegen maken. Wij nemen je bezwaar in overweging en zullen bepalen of jouw rechtmatige belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen onze belangen. In het geval we je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken, kan je hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen. We zullen je dan zo snel mogelijk afmelden.

5. Beperken
Je kunt ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken wanneer: a) je de juistheid van de persoonsgegevens betwist; b) de verwerking onrechtmatig is, maar je bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat je mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en je ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar je de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) je op basis van je rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens door SIS. Tijdens de looptijd van je ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we je persoonsgegevens niet verder verwerken.

6. Gegevensportabiliteit
In het geval we je persoonsgegevens digitaal verwerken, heb je het recht te verzoeken om doorgifte van je persoonsgegevens. We zullen je een machinaal leesbaar bestand verstrekken van je persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

7. Toestemming intrekken
Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat je de toestemming introk.

Wanneer je gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neem dan contact met ons op met je gemotiveerde verzoek.


9. WOORDENLIJST

RECHTMATIGE BASIS

• Rechtmatig belang

Dit betekent het belang dat ons bedrijf heeft om het bedrijf goed te kunnen leiden en beheren, zodat wij jou de beste service en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor jou (zowel positief als negatief) en je rechten in overweging zullen nemen en beoordelen voordat we je persoonlijke gegevens verwerken voor ons rechtmatig belang. We gebruiken je persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen ondergeschikt zijn aan de impact op jou (tenzij we je toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn).

• Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting

Dit betekent dat je persoonlijke gegevens zullen verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

DERDEN

• Externe Derden

i. Leveranciers van reisdiensten [handelend als verwerkers] of recreatiepartners (hotels, spa's, autoverhuurbedrijven en andere (transport) partners), (we zullen je persoonlijke gegevens alleen bekendmaken aan die leveranciers die de reisdiensten aanbieden die deel uitmaken van een boeking van reizen die je bij ons maakt.)

ii. Dienstverleners [handelend als verwerkers] gevestigd in de EU die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.

iii. Professionele adviseurs [handelend als verwerkers of gezamenlijke controleurs], waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars in de EU die adviesdiensten, bankdiensten, juridische zaken, verzekeringen en boekhouddiensten aan ons verlenen.

iv. Regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers in de EU die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Elke maand een "better me" email met tips van je SISters ontvangen?

Ja graag!